Vis emner under Forside
Pige med bøjle

Vi følger barnets tandstilling ved alle undersøgelser på tandklinikken og kontakter forældrene, hvis vi finder noget, som  kræver behandling. 

    • Har I spørgsmål om jeres barns tandstilling, kan I altid kontakte
       tandklinikken. 
    • Alle børn bliver set af en specialtandlæge, pigerne i 5. klasse
      og drengene i 6. klasse. 
    • De fleste tandreguleringer starter som regel først efter 12 års
      alderen, dog kan der i enkelte tilfælde være indikation for at
      starte tidligere. 
    • Tandplejens vurdering af, om det enkelte barn har behov for
       tandregulering, sker ud fra de rammer, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.

Inden en eventuel tandregulering
Før I beslutter, om I vil tage imod behandlingen, inviterer vi jer til en samtale. Sammen gennemgår vi, hvad der skal ske, hvor lang tid det tager m.m. I er altid velkomne til at være med til behandlingerne.

For at få et godt resultat af tandregulering er det meget vigtigt at 
    - mundhygiejnen er helt i top 
    - forældre bakker barnet/ den unge op 
    - barnet/ den unge kommer til de kontroller vi aftaler

Tilbuddet om tandregulering i Horsens kommunale tandpleje er et engangstilbud. Det indebærer, at tandplejen ikke på et senere tidspunkt vil imødekomme et ønske om en tandreguleringsbehandling fra forældre eller patienter, som har sagt nej tak til tilbuddet tidligere.

Informationsbrev om tandregulering
Informationsbrev om at du har fået din bøjle af

 


Indholdsansvarlig Annette Andersen, buaan@horsens.dk