Vis emner under Forside

Ønsker I at blive gift i udlandet skal I udfylde Ægteskabserklæringen, og heri angive, at I ønsker at blive gift i udlandet. 

Vær opmærksom på I begge skal skrive under, dette gør I digitalt med Jeres NemID.

Når I har indsendt ægteskabserklæringen undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder en Ægteskabsattest. 

I vil blive kontaktet af vielseskontoret, såfremt der skal yderligere oplysninger eller dokumenter til vielsessagen. 

Vigtigt: Hvis en af jer bor, eller har boet i udlandet - skal I læse dokumenter fra udlandet. 

Ægteskabsattesten skal medbringes til det sted i udlandet, hvor I skal giftes. I kan evt. kontakte landets ambassade – eller vielsesmyndigheden for nærmere info.

Bopælsattest

I kan også dokumentere Jeres civilstand med en bopælsattest, som er et registerudtræk fra folkeregistret, denne indeholder også oplysninger om Jeres adresse. 

Denne attest koster 75 kr. og skal bestilles og udskrives digitalt med Nem-Id. Vil du vide mere om bopælsattesten?

Vær dog opmærksom på, at ikke alle lande godtager denne. Undersøg evt. nærmere ved landets ambassade.

Efter en eventuel vielse i udlandet

I skal være opmærksomme på, at hvis I bliver gift i udlandet, er det jeres eget ansvar, at få vielsen registreret og anerkendt i Danmark, dette sker ikke automatisk. 

I kan henvende jer til Vielsesafdelingen, Borgerservice, Horsens Kommune, og fremvise:

  • Den originale vielsesattest eller bekræftet kopi
  • Legalisering (afhængigt af, hvilket land vielsen er foregået i). Ved tvivl kontakt evt. Vielseskontoret.
  • Oversættelse af en autoriseret translatør til dansk, engelsk eller tysk (såfremt vielsesattesten i forvejen ikke er udfærdiget på et af disse sprog), med undtagelse af de nordiske lande.

Efterfølgende skal vielsen anerkendes og registreres i ”Det Centrale Personregister” (CPR), således at du/I bliver registreret som værende gift i det danske system.

Hvis I vil vide mere

I kan læse mere om betingelser for at blive gift her

Lovgrundlag og vejledninger findes på Ankestyrelsens hjemmeside. 


 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk