Vis emner under Forside

Ægteskabserklæringen skal udfyldes og sendes digitalt. Vær opmærksom på I begge skal skrive under, dette gør I digitalt med Jeres NemID.

Bemærk: Ægteskabserklæringen kan tidligst udfyldes og indsendes 4 måneder før vielsesdatoen.

Når I har indsendt ægteskabserklæringen undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder en prøvelsesattest. Sagsbehandlingstiden på prøvelsesattesten er ca. 4 uger, når alle nødvendige dokumenter er modtaget. 

I vil blive kontaktet af vielseskontoret, såfremt der skal yderligere oplysninger eller dokumenter til vielsessagen. 

Vigtigt: Hvis en af jer bor, eller har boet i udlandet - skal I læse dokumenter fra udlandet.  

Prøvelsesattesten skal I aflevere til vielsesmyndigheden, der hvor I skal giftes. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kun er gyldig i 4 måneder.

Navneændring

Ønsker I navneændring på bryllupsdagen?
 
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Navneændring foretages ikke automatisk. Hvis I ønsker navneændring, kan I læse mere om navneændring på bryllupsdagen her. 
 
Hvis du/ I ønsker navneændring, anbefaler vi, at der søges om navneændring samtidig med, at ægteskabserklæringen udfyldes, så det ikke glemmes. 
 
Efter registreringen af en eventuel navneændring, vil der efterfølgende blive sendt nye sundhedskort. 
 
Har I spørgsmål til navneændring, kan I kontakte jeres bopælssogn.     

Hvad koster det?

Det er gratis at blive gift, hvis bare én af jer har bopæl i Danmark. Bor I begge i udlandet, koster det kr. 850 at få lavet en prøvelsesattest, dette er uanset om I opfylder ægteskabsbetingelserne eller ej.


Hvis I vil vide mere

I kan læse mere om betingelser for at blive gift her

Lovgrundlag og vejledninger findes på Ankestyrelsens hjemmeside. 

 


 


 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk