Vis emner under Forside

Ægteskabserklæringen skal udfyldes og sendes digitalt. Vær opmærksom på I begge skal skrive under, dette gør I digitalt med Jeres NemID. 

Bemærk: Ægteskabserklæringen kan tidligst udfyldes og indsendes 4 måneder før vielsesdatoen. 

Når I har indsendt ægteskabserklæringen undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Vielseskontoret kontakter Jer indenfor 4 uger efter modtagelse af ægteskabserklæringen vedr. booking, eller hvis der skal yderligere oplysninger eller dokumenter til vielsessagen. 

Vigtigt: Hvis én af Jer bor, eller har boet i udlandet - skal I læse dokumenter fra udlandet.  


Vielses på Horsens Rådhus

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. 

I kan blive viet på Horsens Rådhus alle hverdage indenfor åbningstiden og lørdag formiddag. Der skal være to vidner ved en vielse. I er velkommen til selv at medbringe to vidner. På hverdage kan Rådhuset også være behjælpelig med at stille med de to vidner. 

Når I udfylder ægteskabserklæringen, vil I blive bedt om at tage stilling til en ønske dato for vielsen, hvem der skal være vidner (navne og adresser), samt antallet af gæster i forventer der kommer med til vielsen. 

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten. 


Vielse udenfor Rådhuset

Nogle Byrådsmedlemmer kan foretage vielser udenfor Rådhuset (indenfor kommunegrænsen). Hvis I ønsker at blive viet i fx jeres have, eller et andet sted, skal I selv tage kontakt, og lave en aftale med et af byrådsmedlemmerne

Ønskes vielsen foretaget på et offentligt sted fx i en park, har I selv ansvaret for at få tilladelse til det. Hvis I får lavet en aftale med et byrådsmedlem, skal I udfylde ægteskabserklæringen. 

Husk at skrive, hvor vielsen skal foretages samt hvem, der skal foretage vielsen. Vi skal også have navne og adresser på de to vidner, som overværer vielsen. Husk også, at kontakte vielseskontoret for endelig bekræftelse.


Navneændring

Ønsker I navneændring på bryllupsdagen?

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Navneændring foretages ikke automatisk. Hvis I ønsker navneændring, kan I læse mere om navneændring på bryllupsdagen her. 

Hvis du/ I ønsker navneændring, anbefaler vi, at der søges om navneændring samtidig med, at ægteskabserklæringen udfyldes, så det ikke glemmes.

Efter registreringen af en eventuel navneændring, vil der efterfølgende blive sendt nye sundhedskort.

Har I spørgsmål til navneændring, kan I kontakte jeres bopælssogn   


Hvad koster det?

Det er gratis at blive gift, hvis bare én af jer har bopæl i Danmark. Bor I begge i udlandet, koster det 850 kroner at få lavet en prøvelsesattest, dette er uanset om I opfylder ægteskabsbetingelserne eller ej.


Hvis I vil vide mere

I kan læse mere om betingelser for at blive gift her

Lovgrundlag og vejledninger findes på Ankestyrelsens hjemmeside. 

 

  
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk