Vis emner under Forside

Hvad sker der, hvis drænledningen ikke virker, eller grøften ikke er renset op?

Så vil vandet typisk stuve op i de lavest liggende områder. Måske sker det ikke på din mark, men hos naboen eller deres naboer igen.

Så vil vandet typisk stuve op i de lavest liggende områder. Måske sker det ikke på din mark, men hos naboen eller deres naboer igen.

Har jeg pligt til at vedligeholde dræn, rørlagte vandløb og grøfter?

Såfremt de kun tjener til afvanding af din egen ejendom, har du ikke pligt til at vedligeholde.

Ofte passerer ledninger eller grøfter dog over flere ejendomme, og fører vand fra større arealer, og så har man ifølge vandløbsloven pligt til at vedligeholde den strækning, der går over ens ejendom.

Vær opmærksom på, at man har pligt til at modtage vand fra højere liggende ejendomme. Man må altså ikke blokere dræn eller opstemme grøfter eller vandløb, så vandet fra andre ejendomme ikke kan komme videre.

Er det altid mig, der skal vedligeholde vandløbene på min ejendom?

Som hovedregel skal grundejeren sørge for at vedligeholde vandløb, grøfter og drænledninger på egen grund. De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen.

Der kan endvidere være tinglyst særlige bestemmelser på enkelte ejendomme om, at ejerne af disse skal sørge for vedligeholdelse af drænledninger og vandløb på tilstødende ejendomme.

Ligger vandløbet i skel, deles vedligeholdelsen mellem to ejendomme.
Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb se her.

Bestemmelser for vedligeholdelse af offentlige vandløb se her.

 

 


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk