Vis emner under Forside

Der kan være sat riste foran indløb til rørlagte dele af vandløb for at tilbageholde gren, kviste og blade, som ellers vil aflejre sig i rørene. Lad være med at fjerne risten. Gør det i stedet til en rutine at rense den jævnligt.

Drænledninger og rørlagte vandløb skal også vedligeholdes.

Brøndene i drænsystemet skal helst renses årligt, så de er fri for sand og andre aflejringer. Stopper drænet til, skal ledningen spules af et slamsugerfirma.


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk