Vis emner under Forside

Udbredelsen af den indslæbte art vandremusling i Gudenåens vandsystem er nu kortlagt. Menneskelig aktivitet synes at udgøre den største risiko for, at muslingen spreder sig til nye vandområder.

Kommunerne omkring Gudenåen har sammen med Statens Miljøcenter Århus og Skov- og Naturstyrelsen fået gennemført en kortlægning af vandremuslingens udbredelse i Gudenåens vandsystem.

Det kan du læse om i rapporten ”Vandremuslingen i Gudenå-systemet – rapport om muslingens påvirkning af miljøet og status for dens udbredelse i Gudenå-systemet 2009”.

Gudenåkomitéen har på vegne af Gudenå-kommunerne rettet henvendelse til Miljøministeriet i håbet om, at staten nu vil følge op på undersøgelsen og overvåge vandremuslingens udbredelse og betydning for Gudenåen.

Vandremuslingen (Dreissena polymorpha) er ligesom dræbersneglen en invasiv art sydfra. Den blev første gang registreret i Knud Sø ved Ry i 2006. Siden har den bredt sig til Skanderborg-søerne og det meste af Gudenåens hovedløb fra nord for Vestbirk-søerne til Randers.

Vandremuslingens udbredelse kan medføre drastiske ændringer i natur- og miljøforholdene i søer og vandløb. I Silkeborg-søerne er der i 2009 registreret enorme bestande af vandremuslinger. Muslingerne er en sandsynlig årsag til, at vandet har været mere klart, men hjemmehørende arter er truet af vandremuslingen, som også kan volde stor skade ved at tilstoppe rørudløb og kølevandsindtag på bådmotorer. Der er også stor risiko for vandmiljøet, hvis bestanden på et tidspunkt kollapser.

Menneskelig aktivitet er afgørende for spredning opstrøms i Gudenå-systemet og til andre vandsystemer. Derfor har Gudenå-kommunerne udarbejdet information om vandremuslingen på sine hjemmesider, opsat skilte på udvalgte lokaliteter og informeret relevante foreninger om, hvordan spredning kan forhindres. Det er planen at følge op med informationsmøder om vandremuslingen med fokus på at undgå yderligere spredning.

Du kan læse mere i notatet for screening af Vandremusling 2009 her, samt om opsummering af foreliggende viden om Vandremusling.


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk