Vis emner under Forside

1. Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping
2. Der må ikke forekomme en kunstig opstuvning af vand (Sø) i Gudenåen
3. Der må maksimalt løbe 970 l/s udenom den frie passage (½ medianminimum)
4. Faldet skal være under 10‰ i den frie passage
5. Kanosejlads skal stadig være mulig gennem Naldal og Vestbirk søerne

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk