Vis emner under Forside

Vandløb kan deles i åbne, og i rør- eller drænlagte. Vandhuller, søer og damme hører også under kategorien ”vandløb” i vandløbslovens forstand.

Åbne vandløb

De åbne vandløb er alt fra små bække til større åer. Kanaler hører også under kategorien. Selvom det ikke er alle grøfter, der fører vand året rundt, er grøfterne også åbne vandløb.

Ledninger

Drænledninger er anlagt for at lede vandet væk fra marker og fugtige områder.

Drænene fra markerne på en enkelt ejendom samles ofte i større drænledninger, rørlagte vandløb eller grøfter, som passerer flere ejendomme i området. Gamle kort vidner om, at de såkaldte hoveddræn ofte er rørlagte vandløb.

Det er oftest kun kortere strækning af vandløb, som er lagt i tæt rør i stedet for drænledning – såsom vejunderløb og rør, der føres under bygninger.

Hvor ligger dræn og rørlagte vandløb på min mark?

Har du ikke kendskab til hvor dræn og rørlagte vandløb ligger på ejendommen, er her et par tip:

Større rørledninger er typisk lagt i det gamle vandløbsleje, dvs. de lavest liggende områder i terrænet. De såkaldte generalstabskort fra 1867-76 og kortene fra 1930 viser mange af de oprindelige grøfter og vandløb. Kortene kan findes bl.a. på kommunens hjemmeside.

Måske kan du finde brønddæksler på marken eller i skel. Ellers prøv at spørge naboerne eller den tidligere ejer.

Du kan måske finde tegninger i forbindelse med tinglysninger, i landsarkivet, hos rådgivende firma, der har udarbejdet projektet i sin tid, eller hos kommunen.

 


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk