Vis emner under Forside

Hvad gør jeg, hvis naboen ikke vedligeholder vandløbet eller ledningen?

Konstaterer du, at vandet fra dræn/grøfter på din ejendom ikke kan løbevidere i systemet ind på naboejendommen, bør du henvende dig til ejeren af denne ejendom.

Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet, kan du kontakte kommunen som er vandløbsmyndighed.

Hvordan kan man rejse en vandløbssag?

En klage bør være skriftlig og indeholde en beskrivelse af:

  • Stedet
  • Problemet
  • Varigheden
  • De forsøg på løsninger, der er gjort
  • De berørte parter
  • Andre oplysninger, der har betydning for klagesagen.

Bemærk, at ingen kan være anonyme i en vandløbssag.

Hvad sker der, når man rejser en vandløbssag mod en nabo?

De berørte parter orienteres skriftligt om klagesagen.

Brevet vedlægges

  • En kopi af klagen med bilag
  • Anmodning til de berørte parter om indsendelse af dokumentation for vandløbs/rørledningens tilstand på egen jord. Bemærk, at de berørte parter har pligt til at fremkomme med oplysninger om vandløbet ifølge vandløbslovens §58.

Hvis de indsendte oplysninger ikke giver et klart overblik over problemerne, indkaldes der til et vandløbssyn med deltagelse af begge parter og kommunens sagsbehandler.

Vandløbssyn

I forbindelse med afholdelse af vandløbssyn mødes de berørte parter og kommunens sagsbehandler på stedet og drøfter problemerne samtidigt med, at der bliver kigget på systemet.

De mulige løsninger bliver drøftet, og der laves aftale om det videre forløb af sagen. Målet er at nå til enighed om én bestemt løsning. At lave aftale om, hvem tager sig af hvad i forbindelse med at løsningen bliver iværksat, og hvornår det skal være udført.

Naturafdelingen udarbejder et referat fra mødet og sender den ud til de berørte parter.


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk