Vis emner under Forside

De fleste åbne vandløb er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Opgravning, ændring af vandløbsforløb eller afvandingsforhold, etablering af bygværker uden tilladelse med mere er indgreb i vandløbets tilstand.

Er der tale om ulovlige forhold i forhold til naturbeskyttelsesloven, vil sagsgangen typisk være uden mulighed for forlig. Her vil der normalt udstedes påbud med vilkår omkring en passende reetablering.

Naturbeskyttelsesloven overruller vandløbsloven. Det vil sige i en sag hvor begge love er berørt, vil kommunen håndhæve med større vægt på naturbeskyttelsesloven.

 


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk