Vis emner under Forside

Hvordan finder jeg fejl eller tegn på, at en rørledning ikke fungerer efter hensigten?

Se efter følgende:

 • Er der højdeforskel på vandspejlet i to brønde på drænet eller rørlagt vandløb?
 • Er brønden fyldt med sand eller jord?
 • Er der våde pletter eller små søer i lavninger?
 • Er rørudløbet i vandløbet frit, eller begravet i sand eller mudder?
 • Står der træer ovenpå ledningen, så rødderne kan være trængt ind i rørene?
 • Er der opstået huller i jorden over ledningen?
 • Ligger ledningen i mosejord, som kan have ”sat sig”?
 • Er rørene gamle?
 • Har der været gravet i nærheden af ledningen?
 • Ligger ledningen helt oppe i pløjelaget, så den kan være ramt af ploven eller trykket sammen?
 • Er der skarpe knæk på ledningen?
 • Er det længe siden, ledningen sidst blev spulet?

Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk