Vis emner under Forside

Hvis du ejer en ejendom, der får eller har fået krav fra kommunen om forbedre spildevandsrensning, kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget.  Du kan lige ledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.

Denne ordning gælder ikke for ejendomme, der allerede er tilsluttet Horsens kloakforsynings kloak og som blot skal adskille regnvand og spildevand (seperatkloakering).

Hvem gælder tilbuddet for

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejer har en samlet husstandsindkomst under 311.800,-kr. Beløbet forhøjes med 23.000,- kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.

Ansøgningsfrister

Ved påbud om forbedret spildevandsrensning (Påbud givet efter december 2014) vil fristen fremgå af varslet om forbedret spildevandsrensning.

Når kommunen har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal ejer skriftligt ansøge forsyningen om låneordningen. 

Ansøgningen til forsyningen skal gives seneste 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet og ejer skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre at forsyningen har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema om fastsættelse af minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning findes her  (OBS - Skemaet skal åbnes via Internet Explorer og IKKE via Google Crome)
Vejledende notat til udfyldelse af ansøgningsskema kan hentes her

Ansøgningen indgives via mail til Horsens Kommune spildevand@horsens.dk og vedlægges dokumentation i form af seneste endelige årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand.


Ansøgningen kan også indsendes til Natur og Miljø afdelingen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. att: team spildevand

 

Kontakt

Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Samn Forsyning ApS på 
telefon 76 26 87 00 eller på mail: mail@samn.dk

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan du kontakte Borgerservice i Horsens Kommune på telefon 7629 2929.

Har du spørgsmål til din påbudssag, er du velkommen til at kontakte følgende sagsbehandler:
• Heidi Agerskov. Direkte nr. 7629 2568 eller på mail: hag@horsens.dk 

Telefontider:

Mandag - tirsdag  kl. 10.00 - 15.00

onsdag lukket

Torsdag kl. 10.00 - 13.00 og 16.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

Vil du vide mere

Bekendtgørelsen har nr. 108 af 29/01/2015 og findes her
Du kan læse mere i Naturstyrelsens ”ofte stillede spørgsmål” Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk