Vis emner under Forside

Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg på privat grund til behandling af husspildevand kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

En sag begynder typisk med at husejeren modtager et varsel fra kommunen om, at der skal foretages forbedret spildevandsrensning på ejendommen, eller ved at ejer selv ønsker at ændre spildevandforholdene i forbindelse med en ombygning, eller simpelthen fordi det eksisterende anlæg ikke fungerer godt nok.

Med et varsel modtager man samtidig en invitation til et borgermøde. På borgermødet vil medarbejdere fra kommunen forklare, hvad påbuddet betyder. Perioden mellem varsel og selve påbuddet er beregnet til at kontakte kommunen, hvis man f.eks. mener, at spildevandsanlægget allerede opfylder rensekravet, og man derfor ikke behøver et påbud.

Et typisk forløb i en spildevandssag fra start til slut:

• Påbudsperiode: varsel om påbud, borgermøde, endelige påbud
• Ejer kontakter en aut. kloakmester for at aftale, hvilket anlægstype der kan etableres, samt en placering af anlægget. 
• Kloakmester indsender ansøgning
• Kommunen behandler sagen og giver tilladelse (hvis det er muligt)
• Kloakmester etablerer anlægget
• Kloakmester indsender færdigmelding
• Kommunen sikrer, at spildevandsafgiften reduceres

Som det ses nedenfor er der flere trin i selve kommunens sagsbehandling, og antal af trin afhænger af, hvilken anlægstype, der søges om. Derfor varierer sagsbehandlingstiden også, afhængigt af, hvilket anlæg der søges om.

Vi forventer, når en sag er fuld belyst, dvs. kommunen har de start oplysninger og underskrifter, der er nødvendige, at kunne garantere følgende sagsbehandlingstider:

Nedsivningsanlæg, almindelige og hævede, samt øvrige anlæg, hvor der afsluttes med nedsivning af en art

Udledningsanlæg,

almindeligt sandfilteranlæg og andre typer af sandfilteranlæg samt

minirenseanlæg og beplantet filteranlæg

Opsamlingsanlæg, herunder pileanlæg og samletank

8 uger

 

5 uger

 

 

8 uger til zonetilladelse (ved pileanlæg)

5 uger til tilladelse til anlæg


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk