Vis emner under Forside
En affaldskværn anvendes til at findele madrester og lignende, så de bortskaffes via kloakken i stedet for i dagrenovationen, hvor det fra efteråret 2015 anvendes til biogas og kompost. Horsens Kommune giver ikke tilladelse til etablering af en affaldskværn/køkkenkværn.
Horsens Kommune ønsker ikke at brugen af affaldskværn – affald hører til i skraldespanden og ikke i kloakken. Madaffald er en ressource, der kan brændes og udnyttes i varme og elproduktion. Madrester i kloakken kan forårsage problemer med tilstopning i ældre kloaksystemer, tiltrække rotter og give problemer med driften af renseanlægget. Der kan opstå problemer, hvis andet end madrester puttes i affaldskværnen – det kan give strimler og småstykker af plastik og lignende i kloaksystemet. 
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk