Vis emner under Forside
Vildkatte

Vildkatte kan skabe gener hvor de færdes og må indfanges i fælder efter rådgivning fra dyrlæge.

Vildkatte er vildtlevende herreløse katte. For det meste er der tale om sultne, syge og uønskede katte, der ofte opleves som en gene af de omkringboende. Vildkatte er helt menneskesky, og generende vildkatte skal derfor indfanges i fælder.

Kommunens forpligtigelser i forhold til vildtlevende herreløse katte er meget begrænsede.
Som borger må du i høj grad selv tage et ansvar for situationen, hvis du vælger at fodre vildtlevende herreløse katte, som dermed udgør en risiko for uhygiejniske forhold. Boligforeninger, borgerforeninger og grundejerforeninger m.m. må også tage ansvar i henhold til foreningens eventuelle vedtægter og ordensreglementer.

Hvis du er misfornøjet over vildkatte i dit område, kan du rette henvendelse til:

Lund Dyreklinik – kontaktperson Susanne Preisler
Silkeborgvej 156
8700 Horsens
Telefon: 75 65 46 40

Lund Dyreklinik rådgiver på vegne af Horsens Kommune om regulering af herreløse vildtlevende katte inden for rammerne af miljøloven og dyreværnsloven således, at kattene ikke udgør en risiko for uhygiejniske forhold. Lund Dyreklinik udlåner fælder mod depositum. Efter indfangning skal kat og fælde returneres. Vær opmærksom på, at fælder ikke kan udlånes over en weekend og der kan være ventetid på lån af fælder. Der skal ikke betales for aflivning af vildkatte.

Kattens Værn – kontakt Katteværnstjenesten
Sandager 11
2605 Brøndby
Telefon: 38 88 12 00

Kattens Værn foretager indfangning af herreløse vildtlevende katte, bortløbne katte eller katte, der simpelthen er sat ud i naturen, fordi ejeren ikke længere har haft lyst til eller evnet at overskue at holde kat. Hvis du ønsker hjælp til indfangning af katte skal du selv betale for indfangningen. Horsens Kommune har ikke en aftale med Kattens Værn.

Du kan også kontakte andre private skadedyrsfirmaer og forhøre dig om mulighederne.

Hvis der er dyr i en kattepine i dit område, kan du rette henvendelse til:

Dyrenes Beskyttelse – kontakt Dyrenes Vagtcentral
Telefon: 18 12

Dyrenes Beskyttelse tager sig af alle nødstedte dyr, som ikke har andre til at hjælpe sig. Dyrenes Beskyttelse hjælper derfor også alle herreløse katte i nød. Nødstedte katte omfatter katte, der er syge, tilskadekomne, tydeligvis efterladte (hjælpeløse) eller katte, der bliver vanrøgtet eller mishandlet. Dyrenes Beskyttelse tager sig ikke af sager om katte, hvis dyrene ikke er i nød og indfanger ikke sunde og raske katte, der er til gene. Hjælpen til ejerløse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse. Horsens Kommune har ikke en aftale med Dyrenes Beskyttelse.

Hvis katten ikke er din

Dyrenes beskyttelse har lavet en vejledning om, hvad du kan gøre, hvis en kat kommer tilløbende. Læs vejledningen her

Lovgivning

I henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte må indfangning og aflivning af herreløse katte kun foretages af en praktiserende dyrlæge eller af personer, som denne har instrueret og fører tilsyn med. Indfangning med henblik på aflivning må kun ske efter anmodning fra kommunen, medmindre dyrlægen finder, at aflivning må anses for påkrævet af dyreværnsmæssige grunde.

Læs gældende bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk