Vis emner under Forside
Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper via RotteWeb.

Der er ingen grund til at blive grebet af panik. Når først rottebekæmperen har konstateret, at rotterne er der, har fundet årsagerne og er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Udgiften til bekæmpelsen af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper for at bekæmpe rotter på din ejendom. Loven siger, at du ikke selv må give dig i kast med at bekæmpe rotter. Du skal i stedet anmelde det til kommunen.

Du kan døgnet rundt anmelde rotteforekomst via kommunens hjemmeside – følg link i den røde selvbetjeningskasse.

Bemærk, at der er obligatorisk selvbetjening på dette område – brug pc, tablet eller smartphone.

Det tager kun 2 minutter – du skal kun bruge dit navn, din adresse, dit telefonnummer og selvfølgelig oplyse, hvor du har set rotten.

Hvis du får brug for hjælp til selvbetjeningen vil Horsens Kommune naturligvis være dig behjælpelig med medbetjening ved din egen medvirken og gøre sit yderste til, at du kan få anmeldt rotteforekomsten. Du kan få hjælp til online selvbetjening ved at ringe til Den digitale hotline på telefonnummer 70 20 00 00.

Hvis du ikke selv har adgang til pc, tablet eller smartphone, kan du få adgang til en pc i Borgerservice på Horsens Rådhus eller på Horsens Kommunes biblioteker.

Ved akut behov for rottebekæmpelse uden for kommunens åbningstid

Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage. Ved anmeldelse af rotter uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale skal skemaet ”Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid” udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen. Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen.

De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning.

Her kan du hente skemaet Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid.

Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler. Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Her finder du Naturstyrelsens vejledende liste over de firmaer, der foretager rottebekæmpelse.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk