Vis emner under Forside
Tagrensning

Vælger du selv at rense dit asbestholdige eternittag så skal du være opmærksom på at højtryksrensning af asbesttage er FORBUDT.

Hvis tagrensningen ikke udføres korrekt, kan det betyde, at der sker en forurening med de kræftfremkaldende asbestfibre.

Hvordan renser du dit gamle eternittag?

Første skridt vil være at tjekke om dit eternittag indeholder asbest. Er dit tag fremstillet før 1987 kan du være næsten sikker på at det indeholder asbest.

Vælger du selv at rense dit asbestholdige eternittag skal du være opmærksom på, at højtryksrensning af asbesttage er FORBUDT.

Rensning må kun gøres nænsomt for at undgå, at asbestfibre frigøres fra taget. Det vil sige du må rense taget med vand ved almindeligt tryk og blød børste.

Hvordan ved jeg om mit tag indeholder asbest?

En metode er at tjekke tagnummer-koden, som kan bestå af 5-7 cifre.

  • Såfremt koden begynder med 4 eller 5, er tagpladerne fri for asbest.
  • Er der ingen synlige cifre, kan du ud fra et forsigtighedsprincip gå ud fra, at du har asbesttag.

Kræftfremkaldende asbestfibre

Hvis tagrensningen ikke udføres korrekt, kan det betyde, at der sker en forurening med asbestfibre. Asbestfibre er kræftfremkaldende. Derfor: Opstår der en akut forurening, skal du altid straks henvende dig til alarmcentralen på tlf. 112. Horsens Kommune anbefaler at du får et professionelt firma til at forestå rensning af dit tag.

Arbejdstilsynets regler og arbejde med asbest

Reglerne finder du i Asbestbekendtgørelsen (nr. 1502 af 21.12.2004)

Ifølge arbejdstilsynets regler, er der krav om uddannelse af personer, der arbejder med asbest indendørs, og krav om instruktion af personer, der er beskæftiget med udendørs arbejde med asbest. Disse regler omfatter alle – både arbejdstagere og private.

Det er som udgangspunkt forbudt at højtryksrense asbestholdige tage.

Arbejdstilsynet kan give dispensation til højtryksrensning med noget specielt udstyr. Her afskærmes og rensevandet opsamles og filtreres inden afledning. Med udstyret følger en betjeningsvejledning, som beskriver, hvordan udstyret skal anvendes, og hvordan arbejdet i øvrigt skal gøres. Nogle professionelle firmaer bruger dette udstyr til rensning af asbestholdige tage.

Betjeningsvejledning og dispensation skal altid medfølge udstyret. Det betyder, at du altid kan bede firmaet om at vise dig, at deres udstyr er lovligt, og at de følger den vejledning, der hører til udstyret.

Afdækning af loft

I langt de fleste tilfælde trænger der i mere eller mindre grad rensevand ind på loftet – hvilket både kan være i isolering og loftsrum.

Rensevandet indeholder asbestfibre, som – når det er tørret – kan blive frigivet til loftsrummet. I yderste konsekvens kan fibrene spredes fra loftsrummet til beboelsesarealer, hvor de kan udgøre en alvorlig risiko for dig og din familie.

Det er derfor vigtigt, at firmaet dækker dit loft af, inden tagrensningen påbegyndes.

Facader, beplantning m.m.

Efter endt tagrensning må der ikke være rensestøv/-vand på murværk, beplantning eller andet.

Horsens Kommunes råd om tagrensning

At der anvendes godkendt udstyr er ikke ensbetydende med, at det anvendes korrekt. Vil du rense dit tag, er vores råd derfor, at du vælger et professionelt firma og på den måde sikrer dig, at arbejdet udføres korrekt.

Støvende asbest er farligt affald

I henhold til Horsens Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald er støvende asbest farligt affald, og reglerne for bortskaffelse af asbestaffald er beskrevet her.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk