Vis emner under Forside
Tag med alger

Foråret og sommeren er højsæson for algerensning af hustage, facader og havemøbler. Ofte bestiller husejere professionelle firmaer til opgaven. Husejerne er i den tro, at firmaerne udfører arbejdet på den miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt korrekte måde og ved hjælp af til formålet godkendte midler. Desværre er det ikke altid tilfældet.

Tagrensefirmaerne presser hinanden på prisen og kan være fristet til at vælge algebekæmpelsesmidler, som rent faktisk er ulovlige i forbindelse med tagrensning. Midlerne er typisk beregnet til rensning af havemøbler eller lignende, hvor vandet ikke bortledes. Bruger tagrensefirmaet ikke-godkendte midler til at rense taget med, kan firmaet blive politianmeldt. Men husejeren bærer også et ansvar.

Algemidler kan skade både miljø og sundhed

Algemidler er farlige kemikalier, der er bestemt til at slå levende organismer ihjel. Midlerne er typisk meget giftige selv i små mængder for vandlevende organismer.

I forbindelse med rensning af tage bliver algemidlet sprøjtet på tagfladen, hvor midlet skal virke i et stykke tid. Hvis der bliver sløset med opsamlingen eller slet ikke sker nogen opsamling ved tagnedløb under påføring af midlet og efterfølgende skylning af taget, kan vandet med algemiddel udledes til kloak og/eller overfladevand. I områder, hvor regnvandet afledes særskilt, kan vandet løbe til et vandløb eller en sø og slå dyrelivet ihjel. Hvis vandet ledes til rensningsanlæg, kan anlægget også tage alvorlige skader af algemidlet. Spildevand i rensningsanlæg renses blandt andet ved hjælp af bakterier, og disse er også følsomme over for giftstoffer.

Brug kun det godkendte middel til algerensning af dit tag

Bruger man ikke-godkendte midler eller anvender man midlerne forkert, kan man pådrage sig erstatningsansvar for de skader, der opstår. På nuværende tidspunkt er der kun et enkelt godkendt middel til algerensning af tage i Danmark – midlet hedder ”Algefri N”. Hvis der ikke bruges godkendte algemidler til at bekæmpe alger, er der ingen myndigheder, der har vurderet om midlet virker mod alger eller om det er forsvarligt at anvende. Det er en risiko man dermed tager selv i forhold til hvilke skader en selv, ens familie, ens have eller ens øvrige omgivelser udsættes for.

Læs mere

Læs om algebekæmpelse på Miljøstyrelsens hjemmeside

Horsens Kommunes informationskampagne 2012

Horsens Kommune har i juni 2012 sendt information om algebekæmpelse til kommunens grundejerforeninger samt lokale tagrensefirmaer:

Læs brev til grundejerforeninger

Læs brev til lokale tagrensefirmaer

Fiskedød i vandløb efter brug af algemidler

Fiskedød i et vandløb efter anvendelse af algemidler


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk