Vis emner under Forside

Alle nedgravede olietanke fra 1970 samt overjordiske tanke fra 1980 skal have et synligt mærkeskilt med oplysninger om fabrikat, fabrikationsår og -nummer, tanktype og -volumen.

Typegodkendte tanke fra 2000 og fremefter skal desuden være forsynet med et typegodkendelsesnummer (G. nr.). Ud fra dette nummer kan du se hvilken type tank du har og i forlængelse heraf regne ud hvornår tanken skal sløjfes. For tanke produceret inden 2000 består typegodkendelsesnummeret af 5 cifre, mens tanke produceret efter 2000 har et 6-cifret G. nr.

Se eksempel på hvordan olietankens G. nr. skal læses.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk