Vis emner under Forside

Der er i olietankbekendtgørelsen angivet en række frister i 2010 for mellemstore olietanke. Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter. Da disse regler kun omhandler tanke af denne størrelse, er det primært erhvervsvirksomheder der skal være opmærksomme på fristerne.

Hvad betyder reglerne for dig? Læs Miljøstyrelsens informationsskrivelse

Reglerne som træder i kraft i 2010 drejer sig om lovpligtig

  • installation af volumenmåler eller timetæller
  • inspektion og tæthedsprøvning
  • udskiftning af nedgravede rør.

Bestemmelserne fremgår af gældende olietankbekendtgørelse af 1. juli 2008 i henholdsvis § 42, stk. 8, § 47 og § 58.

Miljøstyrelsen har været behjælpelig med at sprede information om disse regler og har i den forbindelse udarbejdet en informationsskrivelse om hvad du som tankejer skal sørge for at gøre inden for de angivne frister. Du kan læse informationsskrivelsen her: Information om nye regler for mellemstore olietanke.

 


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk