Vis emner under Forside

Din olietank skal forsikres

Som ejer af en villaolietank skal du have en forsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip. Det har du automatisk, hvis

 • din olietank er lovlig
 • din olietank rummer mindre end 6.000 liter
 • din olietank er i ordentlig stand
 • du bruger olien til opvarmning af privat bolig
 • olien bliver leveret af at olieselskab, der har etableret forsikringen sammen med Topdanmark.

Olieselskabernes Olieforureningsforsikring er en ordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker udgifterne ved undersøgelser og oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter en tank er taget ud af brug.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på Topdanmarks side om olieforurenings-forsikringen.

Hvis uheldet er ude

Hvis du har et uheld med din olietank skal du straks

 • stoppe olieudslippet, hvis du kan
 • kontakte både Topdanmark og Horsens Kommune.

Forsikringen dækker ikke en ulovlig olietank

Forsikringen dækker ikke, hvis dine installationer/anlæg er ulovlige, eller hvis håndteringen af olie ikke foregår korrekt.

En olietank er ulovlig, hvis:

 • sløjfningsterminen er overskredet
 • den er udstyret med returrør mellem oliefyr og -tank (tostrenget rørføring)
 • den ikke har en overfyldningsalarm
 • krav til placering og opstilling ikke er overholdt
 • den er nedgravet før 1. april 1970 (tommelfingerregel)
 • det er en nedgravet tank af mærket AJVA-PLAST A/S.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan dit tankanlæg skal være indrettet for at det er lovligt.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk