Vis emner under Forside

Din olietank skal forsikres

Din olietank skal have en forsikring, der dækker udgifter i forbindelse med uheld, hvis

  • din olietank er lovlig
  • din tank rummer mindre end 6.000 liter, og
  • mindst 50% af det areal, der opvarmes, bruges til bolig.

Der er lavet en forsikringsordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker udgifterne ved undersøgelser og oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter en tank er taget ud af brug.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på Topdanmark.

Hvis uheldet er ude

Hvis du har et uheld med din olietank skal du straks kontakte både Topdanmark og Horsens Kommunes miljøafdeling.

Forsikringen dækker ikke en ulovlig olietank

Forsikringen dækker ikke, hvis dine installationer/anlæg er ulovlige, eller hvis håndteringen af olie ikke foregår korrekt.

En olietank er ulovlig, hvis:

  • sløjfningsterminen er overskredet
  • den er udstyret med returrør mellem oliefyr og -tank (tostrenget rørføring)
  • den ikke har en overfyldningsalarm
  • krav til placering og opstilling ikke er overholdt
  • den er nedgravet før 1. april 1970 - som hovedregel
  • det er en nedgravet tank af mærket AJVA-PLAST A/S.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvordan dit tankanlæg skal være indrettet for at det er lovligt.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk