Vis emner under Forside

Du skal give kommunen besked inden du etablerer en ny olietank

Senest 2 uger inden du etablerer en ny olietank under 6.000 liter, skal du meddele det til kommunen. For tanke over 6.000 liter er anmeldelsesfristen 4 uger.

Det er dig, der som (privat eller virksomhedsrelateret) tankejer eller -bruger har pligt til at indgive meddelelse om din olietank til kommunen – det er ikke installatørens eller entreprenørens pligt.

Du anmelder etablering af olietank via systemet Byg og Miljø. Det er et digitalt anmeldelsesforløb, hvor du skal indtaste diverse data og vedhæfte bilag. Læs om anmeldelsesforløbet og gå til anmeldelse af olietank her.

Hvis du etablerer en brugt overjordisk olietank

En overjordisk olietank må gerne flyttes og genetableres hvis den er lovlig, herunder typegodkendt eller CE-mærket. Kravet om anmeldelse af olietanke gælder også for brugte olietanke, som etableres et nyt sted.

Du skal derfor også anmelde tanken via ovennævnte anmeldelsesforløb, hvis du har købt og vil etablere en brugt tank eller flytter olietanken fra et sted til et andet på din egen ejendom.

Enhver fyringsolietank skal installeres af en sagkyndig

Når du skal have installeret en ny fyringsolietank, skal du sikre dig at den bliver installeret af en sagkyndig tankinstallatør. Tankinstallatøren skal være tilknyttet en virksomhed, der har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker denne type arbejde.

Til etablering af en tank uden tilhørende rørsystem – eksempelvis en dieseltank med pumpe – kræves ikke en sagkyndig.

Når du køber en olietank skal du sikre dig, at

  • tanken er typegodkendt eller CE-mærket
  • rørsystemet er typegodkendt
  • leverandøren udleverer en tankattest eller en overensstemmelseserklæring. Denne er din garanti for at olietanken er typegodkendt eller CE-mærket.

Læs eventuelt mere om kravene til olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside.


Selvbetjening - Byg og Miljø

Mere selvbetjening
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk