Vis emner under Forside
Vandreture

Horsens kommune har udgivet foldere, som dækker flere områder i kommunen. I folderne kan du læse om områdernes historie, landskab og natur. Kort og turbeskrivelser giver dig mulighed for at følge forskellige cykel- og vandreruter.

Oversigtskort over turfoldere

Foretrækker du at cykle, er City Bikes Horsens et gratis tilbud til områdets gæster, hvor man frit kan låne en cykel.

Du kan læse mere om de enkelte foldere herunder.Ved tryk på de røde overskrifter vises turfolderne, som enten kan læses på skærm, eller foldes efter print. Synes du billedet vender forkert på skærmen, kan det roteres ved højreklik.

Turfolder for området omkring Den Genfundne Bro DK - UK - D
Nordens største stålgitterbro blev fritlagt i forbindelse med vandløbsrestaurering i 2013.

Turfolder for Bygholm Sø og Åbjergskoven (til skærm) - (til print)
Det meget bynære naturområde bruges flittigt til rekreative aktiviteter, ikke mindst på grund af et veludbygget stisystem.
OBS: På grund af ny motorvejstilslutning ved Hatting, kan man ikke længere krydse Hattingvej, som skitseret i folderen.
I slutning af oktober 2018 kommer der lyskryds ved Hattingvej, samt overgangs mulighed ved Stationsvej.

Turfolder for Boller og Bjerrelide (til skærm) - (til print)
Stiruterne i folderen løber langs sydsiden af Horsens Fjord, forbi Klokkedal og op til et af de højeste punkter på egnen. Undervejs er der mulighed for at besøge flere spændende skove og seværdigheder.

Naturstyrelsens folder om Bjerge Skov.

Turfolder for Bygholm Park (til skærm) - (til print)
Kun 200 m fra banegården og 600 m fra Horsens centrum ligger Bygholm Park – et frodigt park- og naturområde som udgør ca. 50 hektar. Området hvor parken ligger har tidligere været en del af et stort sumpet delta, skabt af Bygholm Å.
Åen gennemløber stadig området og i parken er mange vådområder og søer, som tiltrækker et rigt fugleliv. Træbroer fører over søer og kanaler og giver mulighed for at opleve parken fra ”søsiden”. Området blev på Horsens Kommunes foranledning
fredet i 1993 for at sikre parken som offentligt tilgængeligt rekreativt område og de kulturhistoriske interesser, der er knyttet til parken

Turfolder for Husodde - Vær - Søvind
Stiruterne i folderen løber langs nordsiden af Horsens Fjord. Den del af fjorden, som man passerer, er internationalt fuglebeskyttelsesområde, hvor der er gode chancer for at se et rigt fugleliv. Undervejs er der mulighed for at besøge spændende naturområder, historiske steder samt smukke kirker.

Turfolder for Hansted-Egebjerg (til skærm) - (til print)
Ruterne i denne folder løber fra Nørrestrand i syd og op igennem Hansted Skov og videre til Egebjerg Enge. Undervejs er der mulighed for at besøge historiske steder samt spændende naturområder. Turene kan gøres på cykel og til fods. Man kan også vælge sin egen rute og besøge enkelte af udflugtsmålene.

Turfolder for De fire enge (til skærm) - (til print)
Turene går over vådområderne Horsens Enge, Hansted Enge, Bygholm Enge og Egebjerg Enge

Endelave – en ø i Kattegat
Endelave – an island in Kattegat 
Endelave – eine insel im Kattegat
Endelave ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord, knap 10 km fra fastlandet og er 13,2 km² stor. Ca. en tredjedel af øen er skov, hede og overdrev, mens resten er opdyrket. Befolkningen tæller ca. 175 fastboende. Endelave kan besøges på alle årstider, og øen byder på et væld af flotte vandre- og cykelture i en varieret og uberørt natur.

Den danske udgave af folderen er revideret sommeren 2015, mens den engelske og tyske kommer foråret 2016.

NaTour de Endelave - cykelrute på Endelave

Mossø
Mossø (engelsk)
Mossø (tysk)
Mossø er med sine cirka 1700 ha Jyllands største sø. Den gennemløbes af Danmarks længste vandløb, Gudenåen, der strækker sig fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Mossø er hjemsted for et rigt fugle- og fiskeliv, og den storslåede natur giver mange muligheder for naturoplevelser. I folderen er der vist mange afmærkede vandre- og cykelruter. 

Nørrestrand
Nørrestrand (engelsk)
Nørrestrand (tysk)
Nørrestrand er en tidligere havarm af Horsens Fjord, som blev lukket med sluser i 1915 og dermed omdannet til en ferskvandssø. Området er fredet og i dag ramme om et varieret landskab med et rigt plante- og fugleliv og en spændende kulturhistorie. Folderen viser to stiforløb syd for Nørrestrand. Den ene følger skrænten 20-25 m over vandfladen, mens et andet går i selve rørskoven.

Bygholm Sporet (spor i landskabet)
I folderen er der vist to ruter på henholdsvis 9,4 og 1,9 km lange, og de er afmærket med gule og røde pile.
Kort i folder er dog p.t. ikke opdateret i Rugballegård-området, men er ajourført i turfolder over Bygholm Sø og Åbjergskoven.
OBS: På grund af ny motorvejstilslutning ved Hatting, kan man ikke længere krydse Hattingvej, som skitseret i folderen.
I slutning af oktober 2018 kommer der lyskryds ved Hattingvej, samt overgangs mulighed ved Stationsvej.

Ring Sø
Ring Sø er delvist privatejet, hvor publikum har adgang til det offentlige strandareal fra Søkildevej samt ad en trampesti på ca. 2,4 km rundt om søen. Stien kræver, at man har solidt fodtøj på, og den er vanskelig tilgængelig for barnevogne og kørestole.

Rundt om Horsens Fjord
Rundt om Horsens Fjord (engelsk)
Rundt om Horsens Fjord (tysk)
Horsens Fjord er omgivet af et storslået og varieret landskab. Smukke naturoplevelser og spændende seværdigheder kan findes overalt langs fjorden, og mange steder er der mulighed for at besøge museer, fange aftensmaden med fiskestangen eller overnatte i telt eller shelter - ideelt til en sommercykeltur alene eller sammen med familien.
Folderen findes desværre ikke i papirformat, men kan downloades her på siden.

Turfolder for Ulvedalen nord for Bygholm Sø
Selvom dalen er menneskeskabt og ligger tæt på både en stor by og befærdede veje, har den et rigt dyreliv og stor naturskønhed. Med sin bynære placering er Ulvedalen derfor et oplagt mål for en kort udflugt for Horsens' borgere, turister og institutioner.

Turfolder for nordsiden af Horsens Fjord
Folderen dækker 3 fredninger ved Bjergene og Brigsted i Horsens Kommune + Sondrup Plantage og Uldrup Bakker i Odder Kommune. Der fortælles om områdets landskab, flora, fauna og historie, og der er på kortet vist afmærkede ruter. Folderen er udgivet af Danmarks Naturfredningsforening, Odder og Horsens afdelinger.

Turfolder for Haldrup
Haldrup-folderen udgives på privat initiativ af Haldrup Landsbyråd. Den findes ikke i papirformat, men kan downloades her på siden.

I Horsens området findes der også foldere for Vorsø og Naturstien Horsens-Silkeborg.

Det er også muligt at "bestige bjerge", som er et pilotprojekt , der startede i 2006 med 10 toppe, hvilket et år senere er vokset til 15 toppe over 100m over havet i Søhøjlandet. Visionen er at udbrede bjergbestigning som et unikt fritidstilbud i Søhøjlandet. 

Naturstyrelsens folder om Sten på stranden.

De fleste foldere kan fås på turistbureauer, biblioteker, eller ved Borgerservice på Horsens Rådhus.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk