Vis emner under Forside
To brændestakke

Hvis du er interesseret i selv at skove, opsave eller sanke brænde på de kommunale arealer, kan du skrive en mail til afdelingsleder Mikkel Gandrup.
Skriv om du er sanker eller fælder, så kommer du på listen over interesserede, og kontaktes, såfremt vi har en opgave. 

Da Horsens Kommune lader mere træ ligge i skovene, er der ikke brændesalg eller generel udstedelse af sankekort.

Priser på løvtræ
Selvskovning:  kr. 152,00/rm + moms
2-3 m brænde:  kr. 280,00/rm + moms

Priser på nåletræ
Selvskovning: kr. 108,00/rm + moms
2 m brænde:  kr. 208,00/rm + moms     
3 m brænde:  kr. 196,00/rm + moms

Miljørigtig brug af brændeovn

Brug af brændeovn kan skade miljøet, hvis ikke man fyrer på korrekt måde og med rette træ. Læs hvordan du bruger træ og brændeovne på bedste og mest miljøvenlige måde.

 

 

 
 

For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk