Vis emner under Forside
Dommerhaven

I den nordlige del af Brædstrup Bymidte ligger Dommerhaven som en lille oase.

I den østlige ende ligger Det gamle Ting- og Arresthus, som indtil slutningen af 1960’erne rummede Justitsministeriets funktioner. Efter udflytningen af funktionerne til den tidligere dommerbolig i vestenden af Dommerhaven, blev bygningen overflødig og købt af den daværende Brædstrup Kommune. Efter at have stået ubenyttet hen i en årrække, blev bygningen i 1980’erne restaureret og indrettet til foreningsformål med lokalarkivet, Brædstrup Hjemstavnsforening som hovedbruger.

Dommerhaven var på det tidspunkt et rent vildnis med rester at et haveanlæg. I samarbejde med Justitsministeriet, blev haven i begyndelsen af 1990’erne retableret og nyindrettet med stier og en lille sø.

Indretningen giver en flot præsentation af Det gamle Ting- og Arresthus’ facade, flankeret af resterne af noget af det ældste Brædstrup i form af en hegnsmur mod de små huse på Østergade. Det var her de tidligste tingstedsfunktioner med herredsfogedbolig havde til huse. I denne mur indgår i en udposning en eksisterende bybrønd for datidens drikkevandsforsyning.For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk