Vis emner under Forside
En køkkenmødding er en menneskeskabt affaldsdynge bestående af måltidsrester i form af østersskaller, hjertemuslinger og littorinasneglehuse.

Langs strandkanten ved Sundet, Nørrestrand og det indre af Horsens Fjord er der fundet omkring 20 mindre køkkenmøddinger.
De tidligste er fra stenalderen, mens andre, på baggrund af oldsagsfund, kan dateres til både bronzealderen og jernalderen.
De næringsrige østers, har været et vigtigt kosttilskud. 

Køkkenmøddinger er en ret sjælden forekomst, og de der er ved Horsens, er nogle af de sydligste vi kender til. 

De meget stærke strømforhold ved Nørrestrand har formodentlig virket dragende og mystisk på vore forfædre, der udviklede en tradition med votivofringer på stedet. Et votiv offer er en gave man giver, i dette tilfælde til den stærke naturkraft, i håbet om at få noget andet i stedet, f.eks. mange muslinger.

Se mere på Kulturstyrelsens nationale register over fortidsminder.


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk