Vis emner under Forside

Horsens – Bryrup 1899-1929

Privatbanen Horsens – Bryrup Jernbane blev indviet lørdag den 22. april 1899, hvor et smukt pyntet tog kørte de særligt indbudte en tur på den nye bane. Forud var gået en årelang strid om linjeføring og placering af endestation. Banen blev anlagt som metersporet hvilket var en smallere sporvidde end Statsbanerne. På den 38 km lange strækning var der ti standsningssteder mellem Horsens og Bryrup.

Turen tog to timer og et kvarter.

Prisen for en returbillet til Bryrup var 1 krone og 65 øre på 3. klasse, og folk fyldte banens fine personvogne, så ekstratog måtte sættes ind.

Horsens-Bryrup Silkeborg 1929-1968

Med tiden og især i 1920’erne blev banen hårdt ramt af konkurrencen fra biltrafikken, men i stedet for at blive nedlagt, blev banen forlænget til Silkeborg og bygget om til normal sporvidde, så den 15. april 1929 kunne en helt ny bane tages i brug, men i første omgang kun til Bryrup. Fra d. 10. maj kunne man køre helt til Silkeborg.

Der var nogen skepsis i forbindelse med økonomien omkring Bryrupbanen, og allerede fra 1931-32 var der underskud. Det fulgte banen i resten af dens levetid, dog ikke under besættelsen, og i 1960’erne krævede især Them Kommune, at banen blev nedlagt og erstattet af rutebiler.

Det skete i 1968, men inden da var banen blevet kendt for sine udflugtstog og for restauranten på Vrads Station. Banen gik gennem noget af det smukkeste danske natur der findes, og blev derfor, med rette, kaldt ’Danmarks smukkeste jernbane.’ Dens ry bæres flot videre af veteranbanen mellem Bryrup og Vrads, som åbnede i 1969.

 
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk