Vis emner under Forside
Hundeskove

Når du lufter din hund i parken eller naturen får både du og hunden motion, frisk luft og oplevelser. Når du færdes i skovene, parkerne eller de øvrige grønne områder skal hunden være i snor.

På de fleste strande må hunden være uden snor fra oktober til og med marts, hvis ejeren har kontrol over hunden – dog undtaget visse strande. Nørrestrand er f.eks. et vildtreservat og her er der forbud mod at have hunden løs af hensyn til naturens vilde dyr.

Skov- og Naturstyrelsen har udlagt hundeskove rundt omkring i de statsejede skove.

Du kan læse om de tilbud som Skov- og Naturstyrelsen har til hundeejere i form af hundeskove og træningsbaner rundt omkring i landet.

Hundeskove i og nær Horsens

Boller Overskov  øst for Tyrsted

Kærskoven Horsens  syd for Oens 

Kallehave Skov nord for Mossø

Stensballe hundeskov øst for Husodde strand

Brædstrup hundeskov i Ring skov

- og på denne side kan du se brugernes anmeldelse af hundeskovene i Horsens området.

 

Kommunale Hundeluftningsarealer uden snor

I Bygholm Park er der et indhegnet areal ud til Peblingstien, hvor du gerne må slippe hunden løs, når der ikke er hundetræning på arealet.

Kommunale Hundetræningsarealer

Horsens Kommune udlåner flere arealer ud til klubber til hundetræning. Hvis du er interesseret i at træne på disse arealer kan du kontakte følgende klubber: (oplyses senere)

Har du ønske om at træne din hund uden snor i en periode på et kommunalt areal kan du ringe på tlf. 76 29 26 21 eller maile til teknikogmiljo@horsens.dk og ansøge, om det kan lade sig gøre.

På kommunale boldbaner og sportspladser må du ikke medtage og lufte din hund.

Hundeposer

Saml lorten fra din hund op – det gi´r pote…. og en REN BY. Du kan gratis hente op til 100 hundeposer til opsamling af hundelorte på følgende afhentningssteder, i almindelig åbningstid:

Bibliotekerne i Horsens Kommune - dog ikke Endelave.

Informationen på Rådhuset

Sund By butikken

Brugte hundeposer skal smides I skraldespanden med den øvrige dagrenovation eller i de på udvalgte steder opsatte affaldsspande. Poserne må kun bruges til opsamling af hundefterladenskaber.

Hundeposeautomater

Opsættes kun ganske få steder, i parker og lign. Borgere henvises til selv at hente hundeposer på ovennævnte steder.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk