Vis emner under Forside

På nogle landbrugsarealer er der særlige regler for anvendelsen af sprøjtegifte.

Bekæmpelse på braklagte arealer under EUs-hektarstøtteordning

Det er tilladt at anvende godkendte sprøjtemidler ved selektiv bekæmpelse af bjørneklo. Det er tilladt at slå braklagte arealer efter 30. juni. Hvis du ønsker at bekæmpe bjørneklo ved slåning i perioden 1. maj - 30. juni skal du forinden indsende en erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om behovet for bekæmpelse, underskrevet af en planteavlskonsulent. Det er forbudt at bekæmpe bjørneklo ved afgræsning og pløjning.

Kontakt Direktoratet for FødevareErhverv hvis du er i tvivl.

Direktoratet for FødevareErhverv
Miljøkontoret
Allégade 24
6270 Tønder
Tlf. 7472 8774 eller
E-mail: miljokontoret@dffe.dk

Bekæmpelse på arealer med tilskud fra MVJ-ordningerne (MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger)

For de fleste ordninger gælder der særlige regler for arealanvendelse. Nogle ordninger medfører forbud mod at pløje, sprøjte eller afgræsse. For andre ordninger må arealerne kun slås eller sprøjtes inden for bestemte perioder eller på baggrund af en dispensation.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for dit areal eller har brug for at søge dispensation kan du kontakte Direktoratet for FødevareErhverv

Bekæmpelse på økologiske jordbrug

Det er forbudt at anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af bjørneklo på økologiske jordbrug.

Bekæmpelse på anden mands jord

Hvis du ønsker at bekæmpe bjørneklo på anden mands jord, f.eks. hos din nabo, skal du altid sørge for at få tilladelse fra ejeren, inden du går i gang.
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk