Vis emner under Forside

Horsens Kommune har vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Med vedtagelse af indsatsplanen er både private lodsejere og kommunen forpligtet til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo på deres arealer.

Bekæmpelsen skal foretages inden den 1. august hvert år med start fra i år således, at planten ikke kan sætte spiredygtige frø.

Udkast til indsatsplanen og de tilhørende kort over de kendte bestande af kæmpe-bjørneklo kan ses på denne side. Klik på de nedenstående links.

I indsatsplanen kan man læse om metoderne for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og om kommunens indsats på de offentlige arealer, langs offentlige veje og vandløb.

Årsagen til, at kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes er, at planten invaderer og ødelægger vores natur- og rekreative områder. Kæmpe-bjørneklo spreder sig meget hurtigt, og fortrænger hjemmehørende planter og dyr fra deres levested. Naturområder forarmes, når planten indtager dem. Kæmpe-bjørneklo er giftig, og færdsel i områder med mange store bjørnekloplanter kræver stor forsigtighed. Områder med kæmpe-bjørneklobestande er derfor uegnede som rekreative områder.

Henvendelser angående indsatsplanen kan rettes til Naturafdelingen, biolog Jan Kunstmann på tlf. 7629 2755 eller på mail: jku@horsens.dk

Bilag:

Bilag 1 - Kort over forekomster i Horsens Kommune og de kommunale indsatsområder

Bilag 2  - Kort over området ved Bygholm Å, Hatting Bæk og Ølsted Å

Bilag 3 - Kort over oplandet til Nørrestrand

Bilag 4  - Kort over forekomster ved Brædstrup

Bilag 5  - Kort over den nordøstlige del af Horsens Kommune

Bilag 6 - Kort over forekomster i Horsens By

Bilag 7  - Tabel over bjørnekloens livscyklus


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk