Vis emner under Forside

Indsatsplan for bekæmpelse i Horsens Kommune

Med ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo" af 21. januar 2006, har landets kommuner fået mulighed for at udarbejde særlige indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Dermed bliver du som ejer af jord, der er omfattet af en indsatsplan, forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Formålet er at sikre en mere effektiv og udbredt bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som på sigt vil mindske plantens negative effekter på det åbne lands biologiske og rekreative værdier.

Horsens Kommune vedtog en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo den 1. maj. 2008.

Inden du begynder at bekæmpe bjørneklo

Inden du går i gang med bekæmpelse af bjørneklo, bør du først undersøge, hvilke metoder du lovligt må anvende på arealet. Der gælder forskellige regler for naturarealer og landbrugsarealer.
Det kan være svært at fjerne tætte bevoksninger af bjørneklo derfor anbefales det at starte bekæmpelsen allerede når der kun er enkelte planter – det er langt det letteste. Hvilken metode der kan anbefales afhænger af om der er få eller mange planter på arealet.

Helt generelt bør du, uanset hvilken metode du bruger, være tålmodig og vedholdende over en årrække. Bekæmpelsen er lettest mens planterne endnu er små, start derfor bekæmpelsen tidligt på året, hvis det er muligt gerne i april. Bjørnekloens saft er giftig, og derfor skal du altid huske at beskytte huden når du bekæmper planten.

Bjørnekloens udbredelse kan begrænses, men det kræver en fælles indsats. Udgangspunktet er, at alle bekæmper planten på egne arealer. Teknik og Miljø er ansvarlig for bekæmpelsen på kommunens arealer. Hvis du ikke selv klare bekæmpelse på din jord af f.eks. helbredsmæssige årsager, bør du kontakte kommunen.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk