Vis emner under Forside
Kæmpebjørneklo er hjemmehørende i Sortehavsregionen (Kaukasus) og blev bragt til Danmark og resten af Europa som prydplante for snart 150 år siden. Kæmpe-bjørneklo er en smuk og meget imponerende plante alene på grund af sin store størrelse. Især inden for de seneste 30 år har kæmpebjørnekloen spredt sig fra haverne og ud i naturen, og noget tyder på at spredningen i naturen går stadigt hurtigere

Årsagen til at kæmpebjørnekloen er uønsket i naturen er, at planten under de rette betingelser kan danne meget store sammenhængende bestande. Dermed fortrænger den andre planter og der bliver færre levesteder for dyr. I områder med tætte bevoksninger af kæmpebjørneklo bliver naturen dermed forarmet.

Kæmpebjørneklo har endvidere den uheldige egenskab at dens plantesaft er giftig for mennesker. Hvis saften kommer på hud, der efterfølgende udsættes for sollys, kan det resultere i forbrændinger, væskeansamlinger og betændelsesreaktioner.

Du kan læse mere i folderen Kæmpebjørneklo, hvor der blandt andet er forslag til, hvordan du kan bekæmpe planten.

For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk