Vis emner under Forside

Rydning og afgræsning af rigkær på Endelave

Horsens Kommune er i gang med at realisere en række naturgenopretningsprojekter på Endelave. Øen er en del af et internationalt beskyttet område - en beliggenhed der kræver, at der skal gøres en særlig indsats for at beskytte sjældne planter og dyr. Målet med projekterne er bl.a. at genindføre græsning af værdifulde åbne naturarealer, der er ved at skifte karakter på grund af tilgroning og forsumpning. Forudsætning for at der kan sættes græssende dyr på arealerne, er at træer og buske ryddes, og at der bliver sat elhegn op. En stor del af arbejdet finansieres med tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, men Horsens Kommune finansierer også en del af projekterne med egne midler.

Et af kommunens største projekter på Endelave, er et naturgenopretningsprojekt på ca. 16 ha, som realiseres i samarbejde med lodsejerne på Louisenlund I/S. Du kan læse mere om projektet her.

Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk