Vis emner under Forside

Overdrevene er de sidste rester af det gamle landsbysamfunds vidtstrakte græsningsland. De er tørre, typisk bakkede arealer, der har været græsset i årtier, og som normalt ikke gødes. I dag er det ofte kun på meget skrånende arealer, der ikke kan dyrkes, at overdrevene findes. Overdrev kan have spredte tornede buske eller fritliggende marksten. Mange planter, svampe og insekter findes kun netop her, og nogle af dem er blevet sjældne. Det er generelt en naturtype med en meget rig og varieret flora.

Overdrev er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Overdrev må ikke dyrkes op eller plantes til. Der må heller ikke gødskes eller sprøjtes med mindre det er normal praksis.

Hvis du ønsker at ændre tilstanden på et overdrev skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Hvis du er i tvivl om dit areal er et overdrev, skal du kontakte Naturteamet i Horsens Kommune inden du iværksætter et indgreb.

Du kan f.eks kontakte:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

Bente Andersen, tlf. 7629 2643, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

 

Gode råd

Overdrevet bevares bedst ved et let græsningstryk. Der må gerne udtyndes forsigtigt i opvæksten af pil og birk. Det er meget vigtigt, at der ikke sprøjtes eller gødskes.

Du kan finde mere om overdrev i denne rapport.

I Horsens Kommune er der blandt andet overdrev på Lindskov Knude ved Nørrestrand og flere steder langs Bygholm Å, vest for Kørup Bro.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk