Vis emner under Forside

Moserne er en af de naturtyper, der har været i voldsom tilbagegang i Danmark. Moserne er fugtige områder med eller uden tørvelag. De kan være tilgroet med pile-, elle-, aske- eller birketræer. Vilde planter og dyr, som lever her kræver fugt og tåler oversvømmelser. Tidligere blev der hentet træ, tørv eller hø i moserne, eller de blev afgræsset. Jorden i moserne var for våd til, at den kunne anvendes til dyrkning af afgrøder. Med øget dræning af jorden, er mange moser forsvundet og opdyrket. Tilførslen af næringsstoffer udgør i dag også en alvorlig trussel mod naturtypen, da det resulterer i en voldsomt øget tilgroning.

En mose fungerer som en svamp, der kan tilbageholde store vandmængder i perioder med meget nedbør. Det giver en mere jævn afstrømning i vandløbene. Moserne er vigtige, fordi de også gemmer på fortidsminder, ikke kun offerfund og moselig, men også dyre- og planterester opsamlet over flere tusinde år.

De største moser i Horsens Kommune er Springbjerg Mose øst for Sønder Vissing, Klosterkær nær Kloster Mølle og Sattrup Mose sydøst for Østbirk.

Moser er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Moser må ikke drænes, fyldes op, dyrkes op, plantes til eller graves op.

Hvis du ønsker at ændre tilstanden i en mose, skal du forinden søge dispensation hos kommunen. Hvis du er i tvivl om dit areal er beskyttet mose, skal du kontakte Naturteamet i Horsens Kommune, inden du iværksætter et indgreb.

Du kan f.eks. kontakte:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

Bente Andersen, tlf. 7629 2643, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

Gode råd

 Hvis det er muligt kan afgræsning være en god ide. Hvis mosen er træbevokset, må du gerne skære træerne ned, men lad stubbene stå.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk