Vis emner under Forside

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer varetager landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Sø- og åbeskyttelseslinje § 16
Indenfor en afstand af 150 m fra søer, med en vandflade på mindst 3 ha, og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Skovbyggelinje § 17
Indenfor en afstand af 300 m fra skove, må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.

Der er dog undtagelser fra flere af bestemmelserne.

Hvis du ønsker at udføre byggeri, beplantning med mere, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer ved sø, å eller skov, kræver det en dispensation fra kommunen. Ansøgningsskemaet ses her.

Hvis du er i tvivl om dit projekt er omfattet af Naturbeskyttelsesloven eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Naturområdet i Horsens Kommune.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk