Vis emner under Forside

Er du ejer af arealer inden for Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til Horsens Kommune inden de igangsættes.

Du kan i vejledningen om anmeldelsesordningen læse om, hvad der skal anmeldes og hvordan forløbet er. Vejledningen ses her.

På Horsens Kommunes Webkort her kan du se, hvor Natura 2000-områder ligger.

Hvis du har spørgsmål om aktiviteter eller ændret drift i Natura 2000-områder, kan du kontakte:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk