Vis emner under Forside

Uheld med farlige eller forurenende stoffer som kan være til fare for miljøet skal hurtigst muligt meldes til myndighederne.

Akutte miljøuheld

Hvad er et akut miljøuheld?

Et akut miljøuheld er et pludseligt opstået uheld med farlige eller forurenende stoffer, med deraf følgende forurening/risiko for forurening af:

 • Søer og vandløb.
 • Jord og grundvand.
 • Havneområder, kyststrækninger og åbent hav.
 • Spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer m.v.
 • miljøuheld på industri, dambrug og andre erhvervsvirksomheder.

Hvad gør du?

Ring til Alarmcentralen 112.

Oplys følgende:

 • Hvem du er.
 • Hvilken telefon du ringer fra.
 • Hvor miljøuheldet er sket.
 • Forureningens art og om muligt dens omfang.
 • Forureningskilden, hvis det er muligt.

Hvad gør alarmcentralen?

 • Alarmcentralen alarmerer kommunens Beredskab.
 • Beredskabet kan alarmere kommunen og miljøvagten.

Ikke-akutte miljøuheld

Hvad gør du?

Ring til kommunen i åbningstiden på tlf. 76 29 29 29