Vis emner under Forside

Efter hvert fysisk tilsyn på en virksomhed eller et husdyrbrug udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til virksomheden. Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre fastlagte dele af tilsynsrapporterne, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

For de miljøtilsyn som kommunen har gennemført i perioden fra 2014 og frem til 1. maj 2016, kan data fra tilsynet ses på kommunens webkort

Ved at trykke på i-knappen ud for en af markeringerne fås oplysninger om det gennemførte tilsyn på den pågældende ejendom.

For de miljøtilsyn som kommunen har udført efter 1. maj 2016 kan data fra tilsynene ses på https://dma.mst.dk.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk