Vis emner under Forside

Tilsynsmyndigheden skal udarbejde en ”Miljøtilsynsplan”, som omfatter de virksomheder og husdyrbrug m.v. som ligger inden for tilsynsmyndighedens kompetenceområde.

Formålet med planen er at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunernes prioriteringer, og hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet overordnet vil blive gennemført i den kommende fireårige periode.

Kommunens første miljøtilsynsplan omfatter en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer i kommunen, samt kommunens tilsyn med bilag 1-virksomheder og husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3.

Planen kan ses her


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk