Vis emner under Forside

Der er i miljøtilsynsbekendtgørelsen lovgivne minimumsfrekvenser for miljøtilsyn.

  • Husdyrbrug der har en miljøgodkendelse skal have tilsyn minimum hvert 3. år, desuden skal mindst 40 % af brugene have et fysisk tilsyn hvert år. 
  • Øvrige husdyrbrug (over 3 DE) skal have tilsyn hvert mindst hvert 6 år og mindst 25 % af husdyrbrugene skal have et fysisk tilsyn hvert år.

Et basistilsyn gennemføres som et samlet tilsyn af alle husdyrbrugets relevante miljømæssige aktiviteter.

Ud over basistilsynet kan der udføres prioriterede tilsyn, der kan udføres som et deltilsyn eller et samlet tilsyn, der som minimum er målrettet de områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet. Prioriterede tilsyn udføres på baggrund af miljørisikovurderingen, hvis kommunen vurderer, at der skal føres flere tilsyn end basistilsynet på visse ejendomme.

Kommunen skal fastsætte en tilsynsfrekvens for enhver husdyrbrug, der får et planmæssigt tilsyn. Den faktiske tilsynsfrekvens fastsættes ud fra en beregnet risikoscore for det enkelte landbrug.

Risiko-scoren fastlægges ud fra en miljørisikovurdering, der sammenholder sandsynligheden for et miljøuheld med konsekvensen for et miljøuheld. Dette inkluderer blandt andet landbrugets brug af miljøledelsessystemer eller lignende, regelefterlevelse, størrelsen af landbrugets produktion, samt forhold omkring forebyggende foranstaltninger og placeringen af sårbare områder i nærheden af landbruget. Risikoscoren kan ligge i intervallet 1-5, hvor karakteren 5 angiver et husdyrbrug hvor der er størst sandsynlighed og konsekvens for et miljøuheld.

Jo højere risikoscore den enkelte husdyrbrug opnår, jo højere skal miljøtilsyn på ejendommen prioriteres af kommunen.

Den maksimale tilsynsfrekvens på et husdyrbrug er en gang årlig.


Indholdsansvarlig Pernille Vinther, pev@horsens.dk