Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Se nærmere i bekendtgørelsen eller ansøgningsskemaet i forhold til afstandskrav

Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.

Kapaciteten af etableringen, udvidelsen eller ændringen af gødningsopbevaringsanlægget i sig selv ikke overstige henholdsvis 100 dyreenheder for fast gødning eller 4000 m3 for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.

Byggeriet skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen.

Kanten på gødningsopbevaringsanlægget må ikke overføres mere en 3 meter over eksisterende terræn, medmindre gødningsopbevaringsanlægget helt omkranses af eksisterende bygninger.

Senest 31. december året efter etablering af gødningsopbevaringsanlægget skal der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Der kan dog afviges fra dette krav i visse situationer.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk