Vis emner under Forside

Gælder husdyrbrug godkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10, 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven.

Betingelser for at bruge ordningen

  • Teknologien skal erstatte en teknologi, som er omfattet af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse
  • Teknologien skal anvendes til samme dyretype og staldsystem samt staldafsnit som er fastsat i godkendelsen eller tilladelsen
  • Teknologien skal have mindst samme samlede effekt i procent som den teknologi, der udskiftes
  • Teknologien skal være optaget på miljøstyrelsens teknologiliste og overholde kravene i bilag 4

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk