Vis emner under Forside

Gælder husdyrbrug tilladt eller godkendt efter §§ 10, 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Betingelser for at bruge ordningen

  • Udvidelsen eller ændringen af dyreholdet må ikke medføre overskridelse af stipladsgrænsen i husdyrbruglovens § 16a stk. 2 nr. 2
  • Antallet af slagtesvin må ikke udvides i staldafsnit, der ligger mindre end 100 m fra kategori 1-, 2- og 3-natur
  • Er husdyrbrugets ansøgning om miljøgodkendelse sendt ind før den 10. april 2011 skal der være min. 600 m fra staldafsnit til kategori 1- og 2-natur
  • Den samlede vægt af slagtesvin på stald i hvert staldafsnit må ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er tilladt eller godkendt
  • Produktionen af slagtesvin i hvert staldafsnit må kun udvides eller ændres således, at N ab dyr ifølge normtal fra Aarhus Universitet for planåret 2016/2017 ikke overstiger N ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet
  • Den samlede tilvækst af producerede slagtesvin i hvert staldafsnit må ikke overstige 350 kg pr. tilladt eller godkendt stiplads pr. år
  • Udvidelsen og ændringen kan gennemføres uden renovering eller ændringer af staldanlæg, som kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 16a og 16 b i husdyrbrugloven.

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk