Vis emner under Forside

Miljøforhold som eksempelvis røg, støj og lugt kan genere omgivelserne. I visse tilfælde kan der være tale om så væsentlige gener, at kommunen kan gribe ind. Men kommunens indblanding i klagesager skal gerne være sidste udvej – du kan i mange tilfælde gøre meget selv for at få løst problemet.

Gener fra virksomheder, naboer m.v.

Mange af os bor tæt på vores naboer. Ikke mindst i byerne og villaområder hvor vi bor tæt, kan vi komme til at genere eller føle os generet af hinanden. Der kan være tale om ildelugtende røg fra din nabos skorsten, vedvarende støj fra privat husdyrhold, larm fra nærliggende virksomheds ventilationsanlæg, støvende facaderenovering og mange andre forhold.

I tilfælde, hvor der er tale om væsentlige gener, kan kommunen gribe ind via lovgivningen. Men dette er ikke nødvendigvis den bedste løsning på et problem. Med dialog mellem de involverede parter kan man ofte nå langt og nå til enighed om at løse problemet. Husk også på at den afgørelse, som kommunen ender med at træffe i en klagesag, ikke nødvendigvis falder ud til klagers fordel.

Har du talt med din nabo i dag?

Når det angår gener fra din nabo – uanset om din nabo er en privatperson eller en virksomhed – er en snak med naboen ofte den hurtigste og bedste måde at få løst problemerne på. Måske er din nabo slet ikke bevidst om, at der er et problem. De fleste mennesker er interesserede i at undgå nabostrid og vil ikke bevidst genere deres omgivelser.

Når kommunen inddrages i at løse konflikter mellem naboer, er der ingen garanti for, at nogen af jer får ret. Måske får du oven i købet et resultat som du synes er dårligere, end hvis du og din nabo havde fundet en løsning sammen uden love og paragraffer.

Er du generet af røg fra naboens brændeovn?

Du kan læse mere uddybende om, hvad du selv og eventuelt kommunen kan gøre i sager om røggener på siden Røg-gener.

Støj fra udendørs arrangementer

Støj fra udendørs musikarrangementer er reguleret af de regler for støjforurening, som gælder generelt for erhvervsvirksomheder. Dette betyder at beboelse beliggende nær ved arrangementssteder, kan blive udsat for støj som overskrider de generelt vejledende grænser. Derfor har Horsens Byråd vedtaget Forskrift – miljømæssige retningslinjer for udendørs arrangementer, som blandt andet indeholder lokalt gældende grænser for antallet af udendørs arrangementer.

De arrangementer, som forskriften vedrører, er udendørs musikarrangementer og lignende arrangementer i telte samt tivoli, cirkus og lignende arrangementer.

Hvis du som nabo til et arrangementsområde oplever, at forskriftens retningslinjer ikke bliver overholdt ved et givent arrangement, kan du sende et udfyldt klageskema til kommunen.

Indretning og drift af hønse- og andet fuglehold

Bor du i byzone må dit hønsehold højest bestå af 5 voksne høns, herunder højest én udvokset hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold, dog højest 10 stk. Hold af andre fugletyper end høns må maksimalt have en størrelse som svarer til størrelsen og antallet af det tilladte hønsehold.
Hønse- og andet fuglehold kan give anledning til støj- og lugtgener, derfor er det vigtigt at du orienterer naboerne, inden du anskaffer hønse- og andet fugleholdet
Kommunen har lavet en forskrift om hønse- og andet fuglehold i byzone- og sommerhusområder, m.m. 

Det er vigtigt at du læser forskriften inden du anskaffer dig hønse- og andet fuglehold, så du kender de gældende regler for området.

Indretning og drift af restaurationer

Har du en restaurant, et diskotek, et spillested, en café, en koncertsal, et pizzaria, et værtshus eller en bodega i Horsens Kommune?
Tænker du på, at når du har åben, så har dine naboer fri eller sover?
Det gør vi i Horsens Kommune og derfor har vi lavet en forskrift om indretning og drift af restaurationer. Forskriften fortæller dig, hvad du kan gøre, så din virksomhed ikke støjer og
lugter for meget samt hvad du skal have styr på, inden du etabler din restauration, så du ikke gener dine naboer. Husk det er vigtigt, at du har en god dialog med dine naboer.

Uenighed om hegn i skel

Hvis du og din nabo ikke kan komme til enighed om vedligeholdelsen af jeres fælles hæk, ikke kan blive enige om hækkens højde eller hvis I har andre nabotvister der angår hegn i skel, er det måske en sag for hegnssynet. Læs mere herom på siden Hegnssyn og skel – og find oplysninger om hvordan naboproblemer om hegn kan håndteres, så du undgår alvorlige konflikter med din nabo.

Klag din sag 

Horsens Kommune betragter oftest kommunens indblanding i klagesager som sidste udvej. Men hvis du er væsentligt generet af et miljømæssigt forhold såsom røg, støj eller møg, og dit eget forsøg på at få løst problemet ved dialog ikke er lykkedes, kan du klage din sag til kommunen. Læs mere herom under Klageskema.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk