Vis emner under Forside

Hvis du har planer om at lave bygge- eller anlægsarbejde på en forurenet grund eller hvis du har planer om at ændre arealanvendelsen på en forurenet grund, skal du være opmærksom på at projektet, foruden en byggetilladelse, kan kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8. Du søger om tilladelse ved kommunen.

Formålet med en tilladelse efter jordforureningslovens § 8 er at sikre at det planlagte projekt sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. De vilkår der stilles til projektets gennemførelse vil afhænge af det konkrete projekt og af jordforureningens omfang og sammensætning.

Kommunen anbefaler altid at man kontakter en miljørådgiver med erfaring inden for jordforurening til at bistå med eventuelle forureningsundersøgelser, udarbejdelse af ansøgningsmateriale etc.

Hvis du vil vide mere om § 8-tilladelser er du velkommen til at kontakte

Geolog Hanne Tychsen Rasmussen hat@horsens.dk
Biolog Sidse Petersen spe@horsens.dk

Hent ansøgningsskema til § 8-tilladelse.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk