Vis emner under Forside

Al jord i Horsens Kommune er klassificeret efter forureningsgrad. Det betyder at jorden er inddelt i tre jordklasser:

  • ren jord
  • lettere forurenet jord
  • forurenet jord

Forskellen på de tre kategorier er dels forureningsgraden, dels de retsvirkninger (eksempelvis pligt til at anmelde jordflytning) der knytter sig til kategoriseringen. - Dette kan naturligvis have en betydning for dig som borger i Horsens Kommune. Ved du hvilken kategori jorden på din grund tilhører? Ved du hvordan du skal forholde dig, når du skal håndtere og skille dig af med større mængder jord fra din grund?

Jordforurening

Mulig forurenet jord og forurenet jord bliver kortlagt af Region Midtjylland. Regionen står både for kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenet jord. Derudover er alle byzonearealer i Horsens Kommune som udgangspunkt områdeklassificerede. Det betyder at jorden inden for byzonen kan være lettere forurenet af mange års beboelse, erhverv og tæt trafik.

(OBS! Kortet virker ikke i browseren Microsoft Edge).

 

 

 

Håndtering af jord - tænk på miljø og sundhed

Der er klare regler for hvordan du skal håndtere jord, som du skal have flyttet i forbindelse med grave- og anlægsarbejde. Formålet med disse regler om jordflytning er at sikre, at forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede områder eller bliver placeret i nærheden af følsomme naturområder, oven på værdifuldt grundvand eller på andre steder hvor den kan udgøre en risiko for miljø og sundhed.

Kommunen varetager myndighedsarbejdet i forbindelse med håndtering af overskudsjord. Dette gælder blandt andet forhold omkring håndtering, anmeldelse og flytning af forurenet og lettere forurenet jord. Sager vedrørende genanvendelse af forurenet jord og tilladelse til ændring af et areal fra erhverv til boligformål og anden følsom anvendelse bliver også behandlet af kommunen.

Læs mere

Find vej til flere oplysninger om jordforurening, områdeklassificering og jordflytning via menuen "Jord" til venstre.
Se desuden på Region Midtjyllands hjemmeside, i hvilke situationer det er kommunen og i hvilke sammenhænge det er regionen der administrerer reglerne for jordforurening: Skal du kontakte kommune eller region? 

Videncenter for jordforurening

Videncenter for jordforurening har til formål at indsamle, bearbejde og formidle viden om jord- og grundvandsforurening. På deres hjemmeside finder du mange spændende oplysninger og links til andre hjemmesider, der omhandler jord og grundvand.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk