Vis emner under Forside

Koordinationsforum for vandforsyningen i Horsens Kommune – KOVA

Horsens Kommune skal udarbejde indsatsplaner indenfor de områder som er udpeget som ”Område med særlige drikkevandsinteresser” samt for de vandværksoplande som ligger udenfor områderne med særlige drikkevandsinteresser. Se kortet herunder.

I forbindelse med dette arbejde har Horsens Kommune oprettet et koordinationsforum. Det har vi valgt at kalde Koordinationsforum for vandforsyning i Horsens Kommune, til daglig forkortet KOVA.

Horsens Kommune har lagt vægt på, at KOVA skal være et fagligt forum, hvor der kan debatteres faglige emner inden for vandforsyning og grundvandsbeskyttelse, og hvor mange forskellige synspunkter.

KOVA består af repræsentanter fra kommunens vandforsyninger, landbruget, skovbruget, naturstyrelsen, industrien, andre offentlige myndigheder, politikere fra Teknik og Miljøudvalget samt grundvandsmedarbejdere fra Natur og Miljøafdelingen. Du kan se de enkelte repræsentanter her.

Horsens Kommune har med ovennævnte repræsentanter tilstræbt at etablere et bredt fagligt forum med en politisk repræsentation.

Horsens Kommune skal fremlægge forslag til indsatsplan for KOVA til drøftelse inden høring og offentliggørelse, samt orientere KOVA om det reviderede forslag til indsatsplan inden endelig politisk behandling og vedtagelse.

Kommissorium for KOVA kan du finde her.

Der er afholdt følgende møder i KOVA. Du kan se dagsordner, referater og evt. præsentationer fra møderne her:

KOVA møde den 28. juni 2007

KOVA møde den 3. september 2014

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk