Vis emner under Forside
Foto af brønd
Foto af brønd. Foto: Jess Ingo Jensen

Horsens Kommune påbyder at en ubenyttet brønd eller boring skal sløjfes så hurtigt som muligt. Du skal henvende dig til en brøndborer med A-bevis. Brøndboreren skal udføre arbejdet for dig. Du kan på GEUS’ hjemmeside, finde en liste over brøndborere, som du kan benytte. Du finder listen ved at skrive A-bevis i søgefeltet.

I nogle tilfælde kan der være tale om en ældre brønd. I nogle tilfælde er der måske etableret en boring i bunden af brønden. I de fleste tilfælde er der tale om en boring, der skal sløjfes. Ubenyttede brønde eller boringer risikerer at forurene grundvandet. Derfor skal de sløjfes hurtigst muligt. Det fremgår af gældende brøndborerbekendtgørelse. Link til Schultz.

Inden du går i gang med sløjfningsarbejdet skal du senest 14 dage før anmelde sløjfningen til Horsens Kommune. Dette gøres gennem Byg & Miljø (se link til højre).

Horsens Kommune har udarbejdet en vejledning til anvendelse for sløjfning af ubenyttede brønde og boringer. Vejledningen kan du hente her.

Når sløjfningen er gennemført skal du også meddele dette til Kommunen. Dette gøres gennem Byg & Miljø (se link til højre). Hvis sløjfningen er foretaget af tidligere ejer, men registreringen mangler, anvendes oplysning om historisk sløjfning af brønd, boring i Byg & Miljø (se link til højre).

Brøndborefirmaet er forpligtet til online at registrere sløjfningen af brønd eller boring ved GEUS inden 3 måneder efter sløjfningen.

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk